BOUW

BOUW

Meer dan 100 transacties in binnen- en buitenland
Actief in uiteenlopende sectoren
Advies aan bedrijven en instellingen in de gezondheidszorg

Bouw
De bouwnijverheid beslaat een breed terrein aan activiteiten en vormt een substantieel deel van de Nederlandse economie. Projectontwikkelaars, architecten, ingenieursbureaus, bouwbedrijven, installateurs, weg- en waterbouwers, leveranciers en groothandels in bouwmaterialen en onderhouds- en vastgoedbeheer bedrijven. Binnen deze vaak traditionele bedrijfstak is sprake van toenemende ketenvorming, schaalvergroting en innovatie.

Orange Corporate Finance helpt u bij:
• Inzichten waardoor de waarde van uw bedrijf wordt verhoogd
• De verkoop van uw bedrijf
• Het aantrekken van groeifinanciering via risicodragend kapitaal of vreemd vermogen
• Het zoeken en het begeleiden van de acquisitie van een andere onderneming

Voorbeelden van transacties binnen de bouwnijverheid:

Zet ons aan het werk

Maak vrijblijvend kennis met Orange CF en ontdek de toegevoegde waarde van gespecialiseerde ondersteuning.